Prima Contact Harta
 Română  English
 
 
Ecologie
02.12.2009  
Accesări: 10425   
imprimare

Simularea numerică a inundaţiilor pe râul Nistru
Conf. dr. Viorel BOSTAN, Mihail TAMBUR, Eugenia BURLEAI
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 3, octombrie 2009, pag. 92-98

Apa este izvorul vieţii
Violeta IVANOV, ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Iulie 2009, pag. 2-3.


Apa – sursă de viaţă, dar şi o problemă de actualitate
Gheorghe DUCA, academician, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Iulie 2009, pag. 3-5
.

Apa: cantitatea, calitatea, consum, probleme şi soluţii
Maria SANDU, dr. in chimie, director adjunct ştiinţă, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Iulie 2009, pag. 6.


Apa izvoarelor din Republica Moldova
Ilie BOIAN, conf. univ. dr., Serviciul Hidrometeorologic de Stat; dr. Maria SANDU, Institutul de Ecologie ţi Geografie al AŞM
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Iulie 2009, pag. 7.

Particularităţi ale sănătăţii copiilor din localităţile rurale in corelaţie cu calitatea apei potabile
Grigore FRIPTUlEAC, dr. hab. med., profesor universitar, USMF „N. Testemiţanu”;  Vladimir BERNIC, colaborator ştiinţific, Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Preventiva
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Iulie 2009, pag. 8.


Sisteme decentralizate de epurare a apelor uzate menajere
MIHAILENCO A., PETRUŞIN A., SRL «AVANTBIOS»
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Iulie 2009, pag. 11.


Administrarea hazardurilor naturale. Suntem gata pentru cutremurele de pământ puternice?
A. DRUMEA academic, şef laborator, V. ALCAZ dr.hab., director, Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Mai 2009, pag. 2-3.


Atenuarea riscurilor naturale în Moldova: situaţia actuală şi politici recomandate
Valentin BOBEICĂ, doctor habilitat în chimie, prof. univ. la Catedra Chimie Ecologică şi Industrială,
Universitatea de Stat din Moldova
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Mai 2009, pag. 4.

Hazardurile naturale şi dezvoltarea durabilă a Moldovei
Ilie BOIAN conf. univ., dr. Serviciul Hidrometeorologic de Stat
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Mai 2009, pag. 5.


Procedee practice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale asupra plantelor de cultură
Simion TOMA, academician, doctor habilitat în agricultură, vicepreşedinte CNAA, Larisa ANDRONIC, doctor în biologie, consultant CNAA
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Mai 2009, pag. 6.


Solul - principala bogăţie naturală a Moldovei şi hazardurile naturale

Dumitru BRATCO, doctor în ştiinţe agricole, Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”, Dumitru BALTEANSCHI cercetător ştiinţific coordonator Institutul de pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Mai 2009, pag. 8-9.

Современные речные водные ресурсы Республики Молдовы и их возможные изменения предстоящим потеплением климата
В. КАЗАК, Директор Государственной Гидрометеорологической Службы
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 1 (43), februarie 2009, pag. 40-43.

  Managementul deşeurilor: probleme actuale care necesită soluţionare
Mihai Iftodi, şef direcţie, Tamara Guvir, şef adjunct al direcţiei, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 1 (43), februarie 2009, pag. 44-45.

 Managementul Apelor
Acad. Gheorghe DUCA, Diana PORUBIN, cercetătoare
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 1, februarie 2009, pag. 61-62

Evaluarea impactului economic asupra mediului în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova
Aurelia Golic, doctorand, Academia de Studii Economice
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 6 (42), decembrie 2008, pag. 13-17.

Succesele catalizei ecologice în procesele epurării gazelor arse şi de eşapament
Al. Crăciun, dr. ing., USM, LCŞ „Protecţia Atmosferei”
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 4 (40), august 2008, pag. 14-16.

Indicatorii de calitate şi capacitatea de autoepurare a apei afluenţilor de stânga ai râului Prut
Dr. M. Sandu., dr. A. Tărîţă, dr. R. Lozan, cercet. ştiinţ. P Spătaru, cercet. ştiinţ. E. Moşanu, cercet.
ştiinţ. T. Goreacioc, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM0 NR. 4(40) august, 2008
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 4 (40), august 2008, pag. 20-23.

Indicatorii de calitate şi capacitatea de autoepurare a apei afluenţilor de stânga ai râului Prut
Dr. M. Sandu., dr. A. Tărîţă, dr. R. Lozan, cercet. ştiinţ. P Spătaru, cercet. ştiinţ. E. Moşanu, cercet.
ştiinţ. T. Goreacioc, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM0 NR. 4(40) august, 2008
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 4 (40), august 2008, pag. 20-23.

Compoziţia chimică şi starea redox a apelor Nistrului medial
Dr. Viorica Gladchi, dr. Nelli Goreaceva, dr. hab. Gheorghe Duca, Elena Bunduchi, Ruslan Borodaev, Igor Mardari, dr. Lidia Romanciuc 0 nr. 3(39) iunie, 2008
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 3 (39), iunie 2008, pag. 20-28.

 Стандарты ЕС на вредные выбросы автомобилей и качество атмосферного воздуха в Республике Молдова
А. КРАЧУН, д.т.н., конф., Moлд. ГУ, Г. ДУКА, академик АНМ, Молд. ГУ, В. ЕНЕ, д.т.н., конф., ТУМ
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 2 (38), aprilie 2008, pag. 6-12.

Human Dimensions of Current Environmental Change
Membru corespondent al AŞM Nicolae OPOPOL, profesor universitar, USMF «Nicolae Testemiţanu», dr. hab. în geografie Roman COROBOV
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 1-2, februarie 2008, pag. 91-96

Социально-экологическое исследование
И. А. СОСУНОВА, д.с.н., руководитель Центра социально-экологических исследований Национального информационного агентства «Природные ресурсы, проректор М.П.У.,
C. MANOLACHE, dr. în politologie, directorul Centrului de Cercetări Strategice al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 1 (37), februarie 2008, pag. 47-48.

Furtunile de praf – sursă de poluare a aerului atmosferic: cauze si consecinţe
Dr. Raisa Lozan, dr. Anatol Tărîţă, dr. Maria Sandu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
dr.Iilie Boian, Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 6 (36), decembrie 2007, pag. 32-34.

Evoluţia debitelor Prutului şi Dunării inferioare pe parcursul ultimelor decenii
Dr. Constantin Mihăilescu, ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Valeriu Cazac, director, dr. Ilie Boian, prim-vicedirector, Gavril Gîlcă, şef direcţie
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 6 (36), decembrie 2007, pag. 35-40.

 Actualizarea actelor legislativ-normative ale Republicii Moldova în domeniul apelor
Petru Cocîrţă, dr., conf. cerc., şef al laboratorului Standarde şi Normative de Mediu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 6 (36), decembrie 2007, pag. 43-46.


   Роль очистки городских сточных вод в охране водных ресурсов Молдовы
Ольга Журминская, научный сотрудник Института Зоологии АН Молдовы, инженер-химик, LCEAU SE S.A. Apă-Canal Chişinău
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 5 (35), octombrie 2007, pag. 13-18.


Влияние гидростроительства на экологическое состояние реки Днестр
dr. hab. E. ZUBCOV
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 2-3, septembrie 2007, pag. 53-57

 Evaluarea calităţii bazinului aerian al mun. Chişinău în baza precipitaţiilor solide
Drd. Ala Creţu, dr. Maria Sandu, dr. A. Begu, dr. V. Brega, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 1 (31), februarie 2007, pag. 17-21.

Unele aspecte privind starea fitosanitară a arboretelor afectate de chiciură în toamna anului 2000
Dr. ing. D. BOAGHIE, dr. I. GOANŢA, drd. E. RUSU, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 4 (22), august 2005, pag. 24-28

Impactul transportului auto asupra mediului şi căile de diminuare a poluării acestuia
Mihai IFTODI, Ludmila MARDUHAEVA, Direcţia principală prevenirea poluării mediului, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 4 (22), august 2005, pag. 42-43

Sursele de poluare a aerului atmosferic   
Gheorghe COPACINSCHI – şeful laboratorului ecologic central, Vitalie MÎRZA – şef-adjunct al laboratorului, Zinaida CIOBANU – şef secţiei analiza aerului, Aculina VELEVA – specialist principal
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 3 (21), iunie 2005, pag. 39-44

Necesitatea efectuării lucrărilor silvotehnice de îngrijire, conducere şi reconstrucţie ecologică în cadrul pădurilor Republicii Moldova
D. BOAGHIE, inginer silvic, doctor în biologie, conf. universitar, Şeful Laboratorului Silvicultură al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 2 (20), aprilie 2005, pag. 35-37

Diminuarea impactului ecologic prin irigarea şi fertilizarea dirijată a solului
Dr. în şt. agricole GUMANIUC A., Institutul Nistrean de Cercetări, Ştiinţifice în domeniul Agriculturii, Dr. în şt. biologice MARINESCU K., DEMCENCO E., Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo”
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 2 (20), aprilie 2005, pag. 4-7

Aspectul ecologic al regimurilor irigaţionale de subasigurare cu apă a culturilor agricole
Dr. în şt. agricole, Alexei Gumaniuc, Institutul Nistrean de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Agriculturii
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 1 (18), februarie 2005, pag. 19-21Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima   Contact   Harta
vizitatori: 3226116
sus
B2B and B2C solutions , Branding & Graphic Design Services,Website Design and Development , E-Commerce Systems,Software Application Architecture and Development,Multimedia solutions , 2D/3D modeling & animation solutions,Video & Post Production Creat de Trimaran
 
SCHIMBAREA CLIMEI – esenţa fenomenului   /   CADRUL INTERNAŢIONAL   /   CADRUL NAŢIONAL   /   CERCETĂRI ŞI MODELARE   /   DOCUMENTE   /   UIPM
Tel. +373 22 232247   /  Fax. +373 22 232247

Adresa: str. Alexandru cel Bun 51A, mun. Chisinau, Republica Moldova