print
Seminar de finalizare a proiectului și raportarea rezultatelor obținute și incluse în Raportul Bienal Actualizat Trei al Republicii Moldova către CONUSC
28.12.2021
Accesări: 997

Seminar de finalizare a proiectului și raportarea rezultatelor obținute și incluse în Raportul Bienal Actualizat Trei al Republicii Moldova către CONUSC 

Marți, 28 decembrie 2021

Hotelul Radisson Blu Leogrand

str. Mitropolit Varlaam 77mun. Chișinău, Republica Moldova 

Scrisoare de invitatie pentru seminarul de inventariere

AGENDA:

Intervalul de timp

Prezentatorii și denumirea prezentărilor

08:45 - 09:00

Înregistrarea participanților.

09:00 - 09:10

Cuvânt de salut.

Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

09:10 - 09:20

Cuvânt de salut.

Agenția de Mediu a Republicii Moldova.

09:20 - 09:45

Angajamentele Republicii Moldova în calitate de Parte semnatară a Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC). [Descarcă]

Anatolie RÎȘINA - Managerul Proiectului, Directorul Instituției Publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului" (IP „UIPM"), Ministerul Mediului. 

09:45 - 10:15

Aranjamente instituționale și rezultatele inventarierii emisiilor naționale ale gazelor cu efect de seră în Republica Moldova pentru perioada 1990-2019. [Descarcă]

Marius ŢĂRANU – Coordonatorul grupului de lucru tematic 1 „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră”, Unitatea de Management a Proiectului RBA3, IP „UIPM”. 

10:15 - 10:45

Politici și măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național. Prognoza emisiilor agregate de gaze cu efect de seră la nivel național în Republica Moldova până în 2035. [Descarcă]

Dr. Vasile SCORPAN – Coordonatorul grupului de lucru „Atenuarea emisiilor de GES, sisteme domestice de monitoring, raportare și verificare”, Unitatea de Management a Proiectului RBA3, IP „UIPM”. 

10:45 - 11:15

Pauză pentru cafea.

11:15 - 11:45

Prezentarea conceptului de proiect de tip NAMA „Promovarea eficienței energetice în sectorul industrial al Republicii Moldova”. [Descarcă]

Dr. Mihai TÎRȘU – Expert național în sectorul energetic, Director, Institutul de Energetică al MEC. 

11:45 - 12:15

Prezentarea conceptului de proiect de tip NAMA „Promovarea eficienței energetice în transportul feroviar”. [Descarcă]

Sergiu CODREANU – Expert național în sectorul transporturi. 

12:15 - 12:45

Prezentarea conceptului de proiect de tip NAMA „Utilizarea biomasei în scopuri energetice”. [Descarcă]

Larisa TCACI – Expert național în sectorul energetic.

12:45 - 13:15

Prezentarea conceptului de proiect de tip NAMA „Reducerea pierderilor în sistemul de distribuție a energiei termice produse”. [Descarcă]

Dorin DUȘCIAC – Expert național în sectorul energetic. 

13:15 - 13:30

Discuții. Generalizări. Închiderea lucrărilor seminarului.

13:30 - 14:30

Prânzul.

211228grafii de la eveniment:

                              

Tel. +373 22 232247
Fax +373 22 232247
Copyright © 2024 "I.P. UIPM". Toate Drepturile Rezervate