print
Seminar de finalizare a activității grupului tematic de lucru 2 „Atenuarea emisiilor de GES, sisteme domestice de monitoring, raportare și verificare” și raportarea rezultatelor obținute și incluse în Raportul Bienal Actualizat Trei al RM către CONUSC
23.12.2021
Accesări: 1001

Seminar de finalizare a activității grupului tematic de lucru 2 „Atenuarea emisiilor de GES, sisteme domestice de monitoring, raportare și verificare” și raportarea rezultatelor obținute și incluse în Raportul Bienal Actualizat Trei al RM către CONUSC 

Joi, 23 decembrie 2021

Hotelul Radisson Blu Leogrand

str. Mitropolit Varlaam 77mun. Chișinău, Republica Moldova 

Scrisoare de invitatie pentru seminarul de inventariere

AGENDA:

Intervalul de timp

Prezentatorii și denumirea prezentărilor

08:45 - 09:00

Înregistrarea participanților.

09:00 - 09:10

Cuvânt de salut.

Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

09:10 - 09:20

Cuvânt de salut.

Agenția de Mediu a Republicii Moldova.

09:20 - 09:45

Angajamentele Republicii Moldova în calitate de Parte semnatară a Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC). [Descarcă]

Anatolie RÎȘINA - Managerul Proiectului, Directorul Instituției Publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului" (IP „UIPM"), Ministerul Mediului. 

09:45 - 10:15

Politici și măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național. Prognoza emisiilor agregate de gaze cu efect de seră la nivel național în Republica Moldova până în 2035. [Descarcă]

Dr. Vasile SCORPAN – Coordonatorul grupului de lucru „Atenuarea emisiilor de GES, sisteme domestice de monitoring, raportare și verificare”, Unitatea de Management a Proiectului RBA3, IP „UIPM”. 

10:15 - 10:45

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 1 „Energie” până în 2035. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES. [Descarcă]

Dr. Ion COMENDANT – Expert național, Institutul de Energetică al MEC. 

10:45 - 11:15

Pauză pentru cafea.

11:15 - 11:45

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 2 „Procesele industriale și utilizarea produselor” până în 2035. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES. [Descarcă]

Marius ȚĂRANU – Expert național, Unitatea de Management a Proiectului RBA3, IP „UIPM”. 

11:45 - 12:15

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 3 „Agricultură” până în 2035. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES. [Descarcă]

Dr. hab. Sergiu COŞMAN – Expert național, Șef laborator, Laboratorul Nutriție și Tehnologii Furajere, Institutul ştiinţifico-practic de biotehnologii în zootehnie și medicină veterinară al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. 

12:15 - 12:45

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 4 „Folosința terenurilor, schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor și silvicultura” până în 2035. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES. [Descarcă]

Ion TALMACI – Expert național, Vice-director, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

12:45 - 13:15

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 5 „Deșeuri” până în 2035. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES. [Descarcă]

Tatiana ȚUGUI – Expert național în domeniul managementului deșeurilor. 

13:15 - 13:30

Discuții. Generalizări. Închiderea lucrărilor seminarului.

13:30 - 14:30

Prânzul.

Fotografii de la eveniment:

                          

Tel. +373 22 232247
Fax +373 22 232247
Copyright © 2024 "I.P. UIPM". Toate Drepturile Rezervate