print
SEMINAR DE FINALIZARE A PROIECTULUI
25.03.2019
Accesări: 1814

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

Proiectul „Republica Moldova: activități privind pregătirea celui de al doilea raport bienal actualizat către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei"

______________________________________________________________________________

SEMINAR DE FINALIZARE A PROIECTULUI

 

Marți, 26 martie 2019

Hotelului Radisson Blu Leogrand

str. Mitropolit Varlaam 77

mun. Chișinău, Republica Moldova

Lista participanților

AGENDA

08:45 - 09:00

Înregistrarea participanților. 

 

09:00 - 09:15

Cuvânt de salut.

Dna Valentina TAPIȘ, Coordonatorul Naţional al Proiectului. Secretar de Stat. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

 

09:15 - 09:30

Angajamentele Republicii Moldova în calitate de Parte semnatară a Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC).

Dr. Vasile SCORPAN - Managerul Proiectului, Oficiul „Schimbarea Climei" (OSC) al Instituției Publice "Unitatea de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului" (IP "UIPM"), MADRM.

Descarcă prezentarea

09:30 - 10:00

 

Rezultatele inventarierii emisiilor naționale ale gazelor cu efect de seră în Republica Moldova pentru perioada 1990-2016.

Marius ŢĂRANU - Coordonatorul grupului de lucru „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră", OSC al IP "UIPM", MADRM.

Descarcă prezentarea

10:00 - 10:30

Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul 1 „Energie".

Dr. Elena BÎCOVA - liderul grupului de lucru responsabil de inventarierea emisiilor de GES de la sectorul 1, Institutul de Energetică al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC). 

Descarcă prezentarea

10:30 - 11:00

Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul 2 „Procesele industriale și utilizarea produselor".

Dr. Anatol TĂRÎŢĂ -  liderul grupului de lucru responsabil de inventarierea emisiilor de GES de la sectorul 2, Institutul de Ecologie și Geografie al MECC.

Descarcă prezentarea

11:00 - 11:30

Pauză pentru cafea.

 

11:30 - 12:00

Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul 3 „Agricultură".

Dr. hab., prof. Sergiu COŞMAN - liderul grupului de lucru responsabil de inventarierea emisiilor de GES de la sectorul 3, Institutul ştiinţifico-practic de biotehnologii în zootehnie și medicină veterinară.

Descarcă prezentarea

12:00 - 12:30

Rezultatele inventarierii emisiilor și sechestrărilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul 4 „Folosința terenurilor, schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor și silvicultura".

Ion TALMACI - liderul grupului de lucru responsabil de inventarierea emisiilor de GES de la sectorul 4, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Descarcă prezentarea

12:30 - 13:00

 

Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul 5 „Deșeuri".

Natalia EFROS - expert național în cadrul grupului de lucru responsabil de inventarierea emisiilor de GES de la sectorul 5, Oficiul „Prevenirea Poluării Mediului" al IP "UIPM", MADRM.

Descarcă prezentarea

13:00 - 13:45

Prânzul. 

 

13:45 - 14:15

Prognoza emisiilor agregate de gaze cu efect de seră la nivel național în Republica Moldova până în 2030. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național.

Dr. Ion COMENDANT - Coordonatorul grupului de lucru „Atenuarea emisiilor de GES, sisteme domestice de monitoring, raportare și verificare", Institutul de Energetică al AŞM și MECC.

Descarcă prezentarea

14:15 - 14:40

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 1 "Energie" până în 2030. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES.

Mihai TÎRȘU - Expert național, Institutul de Energetică al MECC.

Descarcă prezentarea

14:40 - 15:00

Prognoza reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin implementarea surselor regenerabile de energie până în 2030.  Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES.

Dr. Ion SOBOR - Expert național, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Descarcă prezentarea

15:00 - 15:25

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 2 „Procesele industriale și utilizarea produselor" până în 2030. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES.

Dr. Anatol TĂRÎŢĂ - Expert național, IEG al MECC.

Descarcă prezentarea

15:25 - 15:45

Pauză pentru cafea.

 

15:45 - 16:10

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 3 "Agricultură" până în 2030. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES.

Dr. hab. Sergiu COŞMAN - Expert național, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii in Zootehnie si Medicină Veterinară.

Descarcă prezentarea

16:10 - 16:35

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 4  „Folosința terenurilor, schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor și silvicultura" până în 2030. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES.

Ion TALMACI - Expert național, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Descarcă prezentarea

16:35 - 16:50

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul 5 "Deșeuri" până în 2030. Politici și măsuri de reducere a emisiilor de GES.

Natalia EFROS - Expert național, Oficiul Prevenirea Poluării Mediului al IP "UIPM", MADRM.

Descarcă prezentarea

16:50 - 17:15

Generalizări. Închiderea lucrărilor seminarului. 

 

               

Tel. +373 22 232247
Fax +373 22 232247
Copyright © 2024 "I.P. UIPM". Toate Drepturile Rezervate