print
Proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice”
09.02.2018

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 7 februarie 2018, elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului "Cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice". 

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului este fundamentată de necesitatea aducerii în concordanță a legislației Republici Moldova cu Regulamentul UE nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice.

Sursa: http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4992 

 

Tel. +373 22 232247
Fax +373 22 232247
Copyright © 2018 "Oficiul Schimbarea Climei". Toate Drepturile Rezervate