print
Grupul interguvernamental de experţi asupra schimbării climatice
27.08.2006

Recunoscând problema potenţialei schimbări a climei globale, Organizaţia Meteorologică Mondială (WMO) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) au instituit  in 1988 Grupul interguvernamental de experţi asupra  schimbării climatice (IPCC). Acesta este deschis tuturor membrilor Naţiunilor Unite şi WMO.

Rolul  IPCC-lui este de a evalua în mod comprehensiv, obiectiv, deschis şi transparent informaţia ştiinţifică relevantă pentru conştientizarea bazei ştiinţifice a riscului schimbării climatice  provocat de omenire, impactele şi opţiunile potenţiale pentru adaptare şi reducere a acestora. IPCC-ul nu efectuează cercetări ştiinţifice şi nici nu monitorizează datele asupra schimbărilor climatice sau alte date relevante. Evaluările sale se bazează în special pe literatura ştiinţifică şi/sau tehnică în acest domeniu”. 

IPCC-ul dispune de trei Grupuri de Lucru şi un Grup Temporar de Lucru.

Grupul de lucru I evaluează aspectele ştiinţifice ale sistemului climatic şi schimbării a climatice.

Grupul de lucru II evaluează vulnerabilitatea sistemelor socio-economice şi naturale la schimbarea climei, consecinţele negative şi pozitive ale schimbării climei, şi opţiuni de adaptare la schimbarea climei. .

Grupul de lucru III evaluează  opţiunile de limitare a emisiilor de gaze de seră şi de diminuare a schimbării climei.

Grupul Temporar de Lucru asupra Inventarelor Naţionale de Gaze de Seră  este responsabil de Programul Inventarelor Naţionale de Gaze de Seră al IPCC-lui.

Grupul interguvernamental de experţi se convoacă în sesiuni plenare, de regulă, o dată pe an. Acesta acceptă/aprobă/adoptă rapoartele IPCC-lui, decide asupra mandatelor şi planurile de lucru ale Grupurilor de Lucru, structura şi schiţele rapoartelor sale, principiile şi procedurile IPCC-lui, şi asupra bugetului. Grupul interguvernamental de experţi alege Preşedintele şi Biroul IPCC-lui, cât şi Biroul Grupului Temporar de Lucru asupra Inventarelor Naţionale de Gaze de Seră. Biroul IPCC-lui se întruneşte de două sau trei ori pe an şi asistă preşedintele IPPCC-lui în planificarea, coordonarea şi monitorizarea progresului în lucrul IPCC-lui.

IPCC-ul este administrat de Secretariat, care este găzduit de WMO în Geneva şi susţinută de UNEP şi WMO.  De asemeni, Grupurile de Lucru dispun de o Unitate de Suport Tehnic. Unitatea de Suport Tehnic este susţinută de către guvernul co-preşedintelui care reprezintă ţările dezvoltate a Grupului de Lucru sau a Grupului de Lucru Temporar şi este găzduit de o instituţie ştiinţifică din ţara în cauză.  O serie de alte instituţii oferă suport activităţi IPCC-lui

Activităţile şi rezultatele principale

Activitatea principală a IPCC-lui este de a oferi la intervale regulate evaluări a stării de cunoştinţe  asupra schimbării climei.  De asemeni, IPCC-ul elaborează rapoarte speciale şi documente tehnice cu privire la subiectele unde este considerată necesară informaţia ştiinţifică independentă. Acesta acordă suport Convenţiei Naţiunilor Unite asupra schimbării climei (CNUSS) prin contribuţia sa la lucrul asupra metodelor de elaborare a Inventarelor Naţionale a Gazelor de Seră.  Un număr de rapoarte produse de IPCC, sunt publicate pentru comercializare. Sumarele, CD ROM-urile şi documentele tehnice pot fi obţinute în mod gratis. Un număr limitat de rapoarte în versiune completă sunt disponibile la Secretariatul IPCC-lui pentru ţările în curs de dezvoltare şi cele cu economii în tranziţie.

Sursa: http://www.ipcc.ch/ 

Informaţia adiţională:

[PDF] Mai multă informaţie privind IPCC (eng)

[PDF] Introducere privind IPCC (eng)

[PDF] Calitatea de membru IPCC (eng)

[PDF] Procedurile IPCC (eng)

[PDF] Activităţile curente ale IPCC (eng)

Tel. +373 22 232247
Fax +373 22 232247
Copyright © 2024 "I.P. UIPM". Toate Drepturile Rezervate