print
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
27.08.2006

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare  (UNDP) este o reţea de dezvoltare globală a Naţiunilor Unite,  o organizaţie care pledează pentru schimbare şi conectează ţările la cunoştinţele, experienţa şi resurse cu scopul de a construi o viaţă mai bună. UNDP dispune de oficii în 166 de ţări, lucrând asupra soluţiilor proprii la provocările de dezvoltare globală şi naţională.   Întru dezvoltarea capacităţilor locale, UNDP conlucrează cu un spectru larg de parteneri.

Liderii mondiali au pledat pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, incluzând  obiectivul de a reduce sărăcia în jumătate până în 2015.

Reţeaua UNDP-lui conectează şi coordonează eforturile globale şi naţionale pentru atingerea acestor scopuri.  Scopul UNDP este de a ajuta ţările să construiască  şi împărtăşească soluţii pentru provocările existente:

  • Guvernarea democrată 
  • Reducerea sărăciei 
  • Prevenirea crizei şi restabilirea 
  • Energia şi mediul 
  • SIDA.

UNDP-ul ajută ţările în curs de dezvoltare să atragă şi utilizeze ajutoarele în mod efectiv. În toate activităţile sale, UNDP încurajează protecţia drepturilor omului şi împuternicirea femeilor.

Raportul Anual asupra Dezvoltării Umane, produs de UNDP,  concentrează discuţiile globale asupra problemelor-cheie de dezvoltare, oferind noi instrumente de măsurare, analize inovative şi oferă propuneri de politici deseori controversate. Cadrul analitic şi abordarea din raportul global a fost urmat în Rapoartele regionale, naţionale şi locale de Dezvoltare Umană.

În fiecare dintre oficiile naţionale, reprezentantul rezident al UNDP-lui serveşte în calitate de Rezident Coordonator al activităţilor de dezvoltare care fac parte din sistemul Naţiunilor Unite ca un tot întreg. Printr-o astfel de coordonare, UNDP caută să asigure o utilizare mai efectivă a Naţiunilor Unite şi a resurselor de ajutor internaţional.

Sursa: http://www.undp.org/

Tel. +373 22 232247
Fax +373 22 232247
Copyright © 2024 "I.P. UIPM". Toate Drepturile Rezervate