print
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
27.08.2006

Misiunea Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) este de a încuraja parteneriatul în eforturile de protecţie a mediului prin inspirarea, informarea şi abilitarea naţiunilor şi oamenilor întru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora fără compromiterea viitorilor generaţii

UNEP-ul este un avocat, educator, catalizator şi facilitator , promovând utilizarea raţională a a bunurilor naturale ale planetei întru dezvoltarea durabilă. UNEP-ul conlucrează cu o mulţime de parteneri: structurile naţiunilor Unite, organizaţiile internaţionale, guvernele, organizaţiile non-guvernamentale, agenţii economici, industria, mas-media şi societatea civilă.

Ce face UNEP

  • Evaluarea globală, regională şi naţională a condiţiilor de mediu şi a tendinţelor; 
  • Elaborarea acordurilor internaţionale şi a instrumentelor de mediu naţionale;
  • Fortificarea instituţiilor cu scopul administrării raţionale a mediului;
  • Integrarea dezvoltării economice cu protecţia mediului;
  • Facilitarea transferului de cunoştinţe şi tehnologii pentru dezvoltarea durabilă;
  • Încurajarea creării parteneriatelor şi mentalităţilor noi în cadrul societăţii civile şi sectorul privat.

Sursa: http://www.unep.org/

[PDF] Descarcă informaţie adiţională

Tel. +373 22 232247
Fax +373 22 232247
Copyright © 2024 "I.P. UIPM". Toate Drepturile Rezervate