print
Conferinţa Părţilor şi Întrunirile Părţilor
27.08.2006
Conferinţa părţilor (CP) este „organul suprem” al convenţiei, care este autoritatea decizională principală a acesteia. Aceasta este o asociaţie a tuturor ţărilor care sunt parte la convenţie. 

CP este responsabilă pentru menţinerea eforturilor internaţionale pentru combaterea schimbării climei. Aceasta trece în revistă succesele de implementare a convenţiei şi examinează obligaţiunile Părţilor în lumina obiectivelor convenţiei, noilor rezultate ştiinţifice şi experienţei acumulate la implementarea politicilor în domeniul schimbării climei. Sarcina principală a CP este de a trece în revistă comunicările naţionale şi inventarele de emisii expediate de Părţi. Bazându-se pe această informaţie, CP evaluează efectele măsurilor întreprinse de Părţi, cât şi progresul atins în atingerea obiectivului final al Convenţiei.

CP este convocată o dată pe an, cu excepţia cazurilor când Părţile convin altfel. Părţile se întrunesc la Bonn, unde se află secretariatul, sau în alte localităţi în cazul când una dintre Părţi doreşte să găzduiască sesiunea. Astfel precum preşedinţia la CP se transmite prin rotaţie printre cele cinci regiuni recunoscute ale Naţiunilor Unite (Africa, Asia, America Latină şi ţările Caraibelor, Europa Centrală şi de Est şi Europa de Vest şi Altele), există o tendinţă de a schimba locul desfăşurării CP între aceste grupuri de ţări.   

Întruniri 

Procesul interguvernamental de negociere include CP, întrunirile organelor subsidiare, şi o serie de seminare.

Seminare asupra unor probleme specifice sunt organizate pe parcursul anului.  

Sursa: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php

Tel. +373 22 232247
Fax +373 22 232247
Copyright © 2024 "I.P. UIPM". Toate Drepturile Rezervate