print
Extinderea pădurilor
12.08.2006

Copacii elimină din atmosferă bioxidul de carbon, care este gazul de seră dominant. Cu cât mai mulţi copaci avem, cu atât e mai bine. Despădurirea, care este tendinţa de astăzi, eliberează carbon adiţional în atmosferă, agravând astfel încălzirea globală.

Rolul de „absororbanţi”

Copacii şi alte plante verzi, care utilizează doar lumina solară pentru generarea energiei, folosesc carbonul din atmosferă, eliminând oxigen, stocând carbonul într-un mod sigur şi util. Oricare sceptic cu privire la utilizarea energiei solare trebuie să atragă atenţie la miracolul din preajmă, care este fotosinteza. Pădurile, care oferă omenirii tot felul de beneficii subestimate, pot fi aliaţii principali în bătălia împotriva schimbărilor climatice şi încălzirea globală ... numai dacă fiinţele umane vor recurge la plantarea şi nu distrugerea acestora.

Termenul straniu de „absorbanţi” este termenul utilizat de către climatologi pentru vaste fâşii de copaci sau de alt tip de vegetaţie verde care elimină gazul de seră dominant.

Pădurile sunt aliatul cel mai important la combaterea încălzirii globale.

Despădurirea, care are loc în toată lume, are un efect distrugător dublu: reduce numărul de copaci care au capacitatea de a recupera bioxidul de carbon produs de activităţile umane pe de o parte, şi degajă în atmosferă carbonul care se conţine în copacii defrişaţi, pe de altă parte.

Omenirea nu „plăteşte” mult pentru efectele pozitive oferite de păduri. Beneficiile generate de copaci în calitate de lemn brut sau lemn de foc, şi valoarea terenului ocupat de localităţi şi agricultură, au tendinţa de a fi de scurtă durată. De fapt, în unele regiuni, aceste beneficii sunt cauzate de necesitatea de a supravieţui. Prin contrast, rolul pădurilor de a preveni încălzirea globală şi de a conserva biodiversitatea este de lungă durată. Este nevoie de a găsi o cale cum extinderea şi creşterea pădurilor poate deveni atractivă şi cost-efectivă pentru populaţia locală, care, de obicei, îi decide soarta.

În privinţa eforturilor de a reduce încălzirea globală, o pădure este binevenită oriunde. Conform Protocolului de la Kyoto, ţările industriale care duc lipsă de spaţiu pentru opţiuni cost-efective de extindere a pădurilor pe teritoriile propriii, pot compensa parţial emisiile sale de gaze de seră prin crearea şi menţinerea pădurilor în alte ţări.

Schimbarea practicilor agricole

Carbonul stocat în solurile agricole poate fi conservat prin trecerea la tehnici fără prelucrarea terenurilor sau cu prelucrare limitată a terenurilor, care încetineşte rata de descompunere a materiei organice din sol.
 
Pe terenurile de creştere a orezului, emisiile de metan - un gaz cu puternic efect de seră, pot fi reprimate prin metode de prelucrare a solului, gestionare a apelor şi rotaţie a culturilor.

Utilizarea mai eficientă a fertilizanţilor de azot poate reduce emisiile de oxid de azot – un alt gaz cu puternic efect de seră.

Schimbarea deprinderilor de viaţă. Cultura şi deprinderile de viaţă a milioane de oameni în ceea ce ţine de risipirea energiei sau de utilizarea eficientă a acesteia, are un impact major asupra schimbării climei.

Sursa: http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2909.php

Tel. +373 22 232247
Fax +373 22 232247
Copyright © 2024 "I.P. UIPM". Toate Drepturile Rezervate