Prima Contact Harta
 Română  English
 
 
Prima / CADRUL INTERNAŢIONAL / Documente / Organul Subsidiar pentru Recomandări Ştiinţifice şi tehnologice (SBSTA)
Organul Subsidiar pentru Recomandări Ştiinţifice şi Tehnologice
imprimare

Convenţia a instituit  două organe subsidiare permanente: Organul Subsidiar pentru Recomandări Ştiinţifice şi Tehnologice (SBSTA) şi Organul Subsidiar pentru Implementare (SBI).  Aceste instituţii elaborează recomandări Conferinţei Părţilor şi fiecare îşi are mandatul său specific. Ambele sunt deschise pentru participarea oricărei dintre Părţi ale Convenţiei şi guvernele frecvent expediază reprezentanţii săi care sunt experţi în domeniile de expertiză ale acestor instituţii.

Astfel, precum sugerează denumirea sa, sarcina SBSTA este de a asigura Conferinţa Părţilor cu recomandări pe probleme ştiinţifice, tehnologice şi metodologice. În acest sens există două domenii de lucru care ţin de promovarea şi dezvoltarea transferului de tehnologii prietenoase mediului şi efectuarea lucrului tehnic pentru îmbunătăţirea ghidurilor de elaborare a comunicărilor naţionale şi inventarelor de emisii. De asemenea, SBSTA efectuează lucrul metodologic în astfel de domenii ştiinţifice precum sunt utilizarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură (sectorul LULUCF), clorfluorcarburi (HFC) and perfluorocarburi (PFCs), cât şi adaptarea şi vulnerabilitatea. În plus, SBSTA joacă un rol important în calitatea sa de punte între informaţia ştiinţifică oferită de sursele de experţi astfel, precum este Grupul interguvernamental de experţi în domeniul schimbării climei (IPCC) pe de o parte, şi necesităţile politice ale Conferinţei Părţilor, pe de altă parte. Acesta lucrează îndeaproape cu IPPC, uneori solicitând informaţie specifică, cât şi colaborează cu alte organizaţii internaţionale relevante care împărtăşesc obiectivul comun de dezvoltare durabilă.

SBSTA şi SBI lucrează în comun asupra aspectelor cros-sectoriale care au tangenţă cu ambele domenii de expertiză. Acestea ţin de consolidarea capacităţilor, vulnerabilitatea la schimbarea climei a ţărilor în curs de dezvoltare şi măsurile de răspuns, cât şi mecanismele Protocolului de la Kyoto.

De obicei, şedinţele SBSTA şi SBI sunt convocate în paralel, de două ori pe an.

Sursa: http://unfccc.int/essential_background/convention/convention_bodies/items/2629.php

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima   Contact   Harta
vizitatori: 3490333
sus
B2B and B2C solutions , Branding & Graphic Design Services,Website Design and Development , E-Commerce Systems,Software Application Architecture and Development,Multimedia solutions , 2D/3D modeling & animation solutions,Video & Post Production Creat de Trimaran
 
SCHIMBAREA CLIMEI – esenţa fenomenului   /   CADRUL INTERNAŢIONAL   /   CADRUL NAŢIONAL   /   CERCETĂRI ŞI MODELARE   /   DOCUMENTE   /   UIPM
Tel. +373 22 232247   /  Fax. +373 22 232247

Adresa: str. Alexandru cel Bun 51A, mun. Chisinau, Republica Moldova