Prima Contact Harta
 Română  English
 
 
Reducerea emisiilor de gaze
imprimare

Reducerea emisiilor.

Arderea mai eficientă a cărbunelui şi petrolului, trecerea la utilizarea surselor alternative de energie, astfel precum sunt energia solară şi eoliană, cât şi elaborarea noilor tehnologii pentru industrie şi transport, pot ataca problema la sursă.

Obţinerea electricităţii în proporţii mai mari, a rezultatelor mai semnificative în transport şi industrie în paralel cu reducerea consumului de cărbune, petrol şi gaz este o situaţie de câştig pentru toţi: creşterea profitului, reducerea poluării şi încălzirii globale, deşi, investiţiile iniţiale necesare pentru procurarea tehnologiilor mai performante, pot fi desul de mari.

Cel mai remarcabil şi rapid progres întru reducerea emisiilor de gaze de seră poate fi obţinut prin utilizarea mai eficientă a combustibilului fosil. Economisirile obţinute astfel, pot oferi mai mult timp sistemului climatic global, iar sursele alternative de energie pot fi dezvoltate cu scopul reducerii cheltuielilor necesare pentru implementarea acestora. Există speranţa că sursele de energie fără emisii vor deveni categoria principală de asigurare cu energie şi vor înlocui combustibilul fosil.

Turbinele cu „ciclu combinat”, în care căldura rezultată de la arderea combustibilului pune în mişcare turbinele de aburi, pe când expansiunea termică a gazelor pune în mişcare turbinele de gaz, pot mări cu 70% eficienţa de generare a electricităţii. În viitor, tehnologiile noi vor dubla eficienţa centralelor electrice.

Elementele combustibile pe benzină şi alte tehnologii autopropulsatoare pot reduce în jumătate emisiile de bioxid de carbon care rezultă din transport, astfel precum pot şi vehiculele „hibrid”, care utilizează gaz şi electricitate, şi care se găsesc deja pe piaţă. Reducerea utilizării combustibilului fosil odată cu asigurare creşterii economice este cea mai mare provocare pentru omenire.

Arderea gazului natural emite mai puţin bioxid de carbon pe unitate de energie generată, decât cărbunele sau petrolul. De aceea, trecerea la utilizarea gazului este o cale rapidă de a reduce emisiile.

Industria, care degajă 40% din emisiile globale de bioxid de carbon, poate beneficia de la generarea combinată a energiei termice şi electricităţii, utilizarea pierderilor de căldură, îmbunătăţirea managementului energiei, şi de la implementarea unor procese mai eficiente de producere.

Instalarea sistemelor şi dispozitivelor mai eficiente de iluminare în clădiri poate reduce semnificativ cantitatea de electricitate necesară pentru utilizare.

Îmbunătăţirea izolării termice a clădirilor contribuie mult la reducerea cantităţii necesare resurse energetice pentru încălzire sau condiţionarea aerului.

Profitarea de tehnologiile existente pentru energia renovabilă.

Electricitatea generată pe baza energiei solare şi eoliene, chiar şi la nivelele actule de eficienţă şi cost, poate înlocui combustibilul fosil şi este utilizată tot mai mult. Aplicarea mai frecventă a acestor tehnologiilor poate mări eficienţa cât şi micşora costul acestora. În prezent, energia renovabilă constituie doar 2% din energia globală produsă.

Extinderea producerii hidroenergiei, unde este posibil, ar putea contribui semnificativ la reducerea emisiilor de gaze de seră ... dar utilizarea acesteia este limitată din cauza impactului asupra aşezărilor umane şi sistemelor fluviale.

Turbinele de vânt pot reduce parţial generarea energiei prin arderea combustibilului.

Biomasa oferă o serie de surse de energie, astfel precum sunt lemnele de foc, alcoolul fermentat din zahăr, uleiurile extrase din boabele de soia şi gazul metan care este generat de gunoişti, pot reduce emisiile de gaze de seră, dar numai în cazul când vegetaţia utilizată în acest scop este înlocuită cu aceeaşi vegetaţie (astfel încât bioxidul de carbon degajat prin arderea biomasei să fie recapturat prin fotosinteză).

Virtual, energia nucleară nu produce gaze de seră, dar îngrijorarea mare a publicului asupra securităţii, transportării şi depozitării sigure a deşeurilor radioactive, cât şi asupra proliferării armelor nucleare, va limita aplicarea energiei nucleare. În prezent, energia nucleară constituie 6.8% din energia globală produsă.

Noi tehnologii sunt puse la dispoziţie pentru „capturarea” bioxidului de carbon degajat de staţiile care utilizează combustibil fosil, până acesta ajunge la atmosferă. Bioxidul de carbon este apoi stocat în subternă în rezevoare goale pentru gaz, mine inutilizate de cărbuni sau la adâncimi mari în ocean. Fiind nu tocmai „renovabilă”, această abordare este deja în utilizare limitată din cauza eventualilor riscuri şi impacturi asupra mediului.

Sursa: http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2908.php

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima   Contact   Harta
vizitatori: 3490403
sus
B2B and B2C solutions , Branding & Graphic Design Services,Website Design and Development , E-Commerce Systems,Software Application Architecture and Development,Multimedia solutions , 2D/3D modeling & animation solutions,Video & Post Production Creat de Trimaran
 
SCHIMBAREA CLIMEI – esenţa fenomenului   /   CADRUL INTERNAŢIONAL   /   CADRUL NAŢIONAL   /   CERCETĂRI ŞI MODELARE   /   DOCUMENTE   /   UIPM
Tel. +373 22 232247   /  Fax. +373 22 232247

Adresa: str. Alexandru cel Bun 51A, mun. Chisinau, Republica Moldova