Prima Contact Harta
 Română  English
 
 
Prima / CADRUL NAŢIONAL / Materiale informaţionale / Noutăţi / Atelierul de lucru privind initierea proiectului "Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon în Republica Moldova"
Atelierul de lucru privind initierea proiectului "Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon în Republica Moldova"
29.05.2014  
   
imprimare

 

http://clima.md/libview.php?l=ro&idc=93&id=3574

29 mai 2014

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Centrul de Afaceri  “Le Roi” a fost astăzi gazda Atelierului de lansare al Proiectului „Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon în Republica Moldova”.

Acest eveniment dă start oficial activităților de implementare a proiectului respectiv, care este susţinut financiar de Uniunea Europeană, Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii şi Siguranţei Nucleare al Germaniei şi Guvernului Australiei și este implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Oficiul Schimbarea Climei al Ministerului Mediului al Republicii Moldova.

Activitățile proiectului sunt în concordanță cu principiile și procedurile Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC), obiectivul final al căreia constă în stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină interferenţele antropice periculoase cu sistemul climatic.

Conferinţa a 15-a a Părţilor semnatare ale CONUSC, care a avut loc la Copenhaga (Danemarca) în decembrie 2009, a aprobat și a propus spre implementare o declaraţie politică  adoptată în sprijinul limitării încălzirii globale cu nu mai mult de 2°C comparativ cu nivelul preindustrial. Această declarație a primit denumirea de Acordul de la Copenhaga și reafirmă aspectele de dezvoltare în contextul schimbărilor climatice, inclusiv prin intermediul implementării Strategiilor de Dezvoltare cu Emisii Reduse (SDER) (în engl.: LEDS – Low Emissions Development Strategies).  

Conferinţa a 16-a a Părţilor semnatare ale CONUSC, care a avut loc la Cancun (Mexic) în decembrie 2010, a adoptat Acordul de la Cancun, care încurajează ţările în curs de dezvoltare să pregătească și să implementeze Strategii de Dezvoltare cu Emisii Reduse în contextul dezvoltării durabile şi să întreprindă Acţiuni de atenuare adecvate la nivel naţional (în engl.: NAMAs – National Appropriate Mitigation Actions). Prin Acordul de la Cancun „se conştientizează, că stoparea schimbărilor climatice necesită o schimbare de paradigmă spre construirea unei societăţi cu emisii reduse de carbon, care oferă oportunităţi substanţiale şi asigură o creştere economică continuă şi o dezvoltare durabilă".  

Republica Moldova s-a asociat Acordului de la Copenhaga şi a prezentat un obiectiv de reducere a emisiilor, care este specificat în anexa nr. II a acestui Acord „Acţiuni de atenuare adecvate la nivel naţional al ţărilor în curs de dezvoltare”. Ținta acțiunilor de atenuare a Republicii Moldova în cadrul acestui Acord o constituie „reducerea cu nu mai puţin de 25% faţă de anul de referinţă (1990) a nivelului total naţional a emisiilor de gaze cu efect de seră către anul 2020, prin punerea în aplicare a mecanismelor economice axate pe atenuarea schimbărilor climatice la nivel mondial, în conformitate cu principiile şi prevederile Convenţiei".

Conferinţa a 18-a a semnatare ale CONUSC, care a avut loc la Doha (Qatar) în decembrie 2012, a adoptat Amendamentul la Protocolul de la Kyoto, care la momentul actual este înaintat spre ratificare țărilor membre la CONUSC. Concomitent la nivel global continuă procesul de negocieri în aspectul creării unor mecanisme sigure de atingere a obiectivelor Convenției. Republica Moldova participă activ în cadrul acestor negocieri și planifică să vină cu o contribuție adecvată în aspectul atenuării fenomenului schimbărilor climatice.

Activitățile actualului Proiect pentru Republica Moldova sunt binevenite și intervin la momentul oportun. Obiectivele acestui proiect constau în:

(i)            constituirea la nivel naţional a unui sistem robust de inventariere a emisiilor de gaze de seră şi de raportare a lor în cadrul CONUSC;

(ii)         formularea a cel puţin două acţiuni de atenuare adecvate la nivel naţional (NAMA), şi

(iii)      crearea sistemelor de Măsurare, Raportare şi Verificare (MRV) pentru NAMA şi SDER.

 

Activitățile menționate ale acestui proiect au ca scop final fortificarea capacității naționale, astfel ca Republica Moldova să vină în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei cu o contribuție națională mai ambițioasă în aspectul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

Accesati http://clima.md/libview.php?l=ro&idc=93&id=3574 pentru mai multe detalii

(C) Oficiul Schimbarea Climei, 2014


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima   Contact   Harta
vizitatori: 1641851
sus
B2B and B2C solutions , Branding & Graphic Design Services,Website Design and Development , E-Commerce Systems,Software Application Architecture and Development,Multimedia solutions , 2D/3D modeling & animation solutions,Video & Post Production Creat de Trimaran
 
SCHIMBAREA CLIMEI – esenţa fenomenului   /   CADRUL INTERNAŢIONAL   /   CADRUL NAŢIONAL   /   CERCETĂRI ŞI MODELARE   /   DOCUMENTE
Tel. +373 22 232247   /  Fax. +373 22 232247

Adresa: Str. Mitropolit Dosoftei 156a, bir. 37, mun. Chisinau, Republica Moldova