Prima Contact Harta
 Română  English
 
 
Ştiinţe agricole
02.12.2009  
Accesări: 6628   
imprimare

Rolul ştiinţei şi inovării în realizarea strategiei de dezvoltare a agriculturii
Dr. hab. Leonid VOLOŞCIUC 
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 3, octombrie 2009, pag. 74-76


Investiţiile în ştiinţă se pot răscumpăra
Membr. coresp. Al AŞM Ion HĂBĂŞESCU 
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 3, octombrie 2009, pag. 77-78fert

Fertilitatea solului, trecută în subsidiar
Valerian CERBARI, dr. habilitat în ştiinţe agricole, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Solului “N. Dimo”
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, August 2009, pag. 3-4.

Degradarea solurilor – problema majoră a statului
Gh. MERENIUC, dr.habilitat, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, August 2009, pag. 5-6.

În urma parcelării terenurilor agricole s-au intensificat toate formele de degradare a solului
Serafim ANDRIEŞ, dr. habilitat în agricultură, directorul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului „Nicolae Dimo” 
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, August 2009, pag. 7.

Deşertificarea – prejudicii de milioane
Ilie BOIAN, conf. univ., dr. Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Prim – vicedirector
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, August 2009, pag. 8-9.

Evaluarea şi monitorizarea calităţii solurilor în baza parametrilor microbiologici
Sergiu CORCIMARU, dr. în biologi, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, August 2009, pag. 10.

Solul, dacă se lucrează corect, se îmbogăţeşte
Victor FOCŞA, Administrator al Parcului ştiinţifico-tehnologic „InAgro”
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, August 2009, pag. 11.

Viitorul alimentaţiei raţionale aparţine produselor ecologice nonpoluate
Boris GĂINA, academician coordonator al subsecţiei Ştiinţe Agrare a Secţiei Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii a AŞM, academician
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Februarie 2009, pag. 2-3.

Agricultura nu este un mod de a obţine profit – agricultura este un mod de viaţă...
Iurie SENIC, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Februarie 2009, pag. 4.

Producerea ecologică în Republica Moldova are toate şansele de a nu fi compromisă
Gh. JIGĂU Dr. conferenţiar universitar, Centrul Republican de Pedologie Aplicată. Organismul Naţional de Inspecţie şi Certificare a Produselor Agricole Ecologice
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Februarie 2009, pag. 5-6.


Perspectiva dezvoltării agriculturii în Republica Moldova şi în lume este după agricultura ecologică
Boris BOINCEAN, doctor habilitat în agricultură, coordonatorul Programului de Stat „Elaborarea
şi implementarea sistemului de agricultură ecologică în Republica Moldova”
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Februarie 2009, pag. 6-7.

Deşi ne confruntăm cu diverse probleme agricultura ecologică are şanse reale de a fi implementată în Moldova
Leonid VOLOŞCIUC, doctor habilitat în biologie, director interimar al Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Februarie 2009, pag. 8-9.


Promovarea culturilor ecologice în pomicultură
Nicolae BUJOREANU, doctor habilitat în ştiinţe agricole, cercetător ştiinţific principal al IGFP al AŞM, conducătorul proiectului de transfer tehnologic
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Februarie 2009, pag. 10.

Rolul biocenozei în geneza cernoziomurilor
Andrei Ursu, academician, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 1 (43), februarie 2009, pag. 20-22.

Problema degradării solurilor
Acad. Andrei Ursu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 4, decembrie 2008, pag. 63-65

Riscurile cultivării sorgului zaharat pot fi evitate
Eugen IORGA, dr. în ştiinţe chimice, director adjunct pentru probleme de ştiinţă al Institutului de
Tehnologii Alimentare al AŞM, coordonator al proiectului "Implementarea tehnologiei de procesare a biomasei de sorg zaharat în scopul fabricării sucului alimentar si a produselor derivate"
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Decembrie 2008, pag. 4.


Sorizul - mină de aur pentru R. Moldova
Adelina DODON, dr. în ştiinţe tehnice, conf. univ. Universitatea Tehnica din Moldova
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Decembrie 2008, pag. 7.


Se impune elaborarea unui program de stat în problema sorgului
Valentin CRÂSMARU, dr. în ştiinţe agricole, şef secţie transfer tehnologic şi marketing, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Decembrie 2008, pag. 9.


Sorgul poate fi o plantă strategică pentru R. Moldova
Gheorghe CIBOTAREANU, fermier, s. Onesti, Hâncesti, autorul hibridului Comestibil 3, primul producător de soriz, consultant local în cadrul programului AXA al Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Rurală
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Decembrie 2008, pag. 10.

Микроэлементы в сельском хозяйстве Республики Молдова и экологически безопасные способы применения микроудобрений
Acad. C. Toma, dr.hab. S. Velicsar, dr. V. Chiriliuc, dr. A. Lupan, dr. S. Lisnic, dr. hab. S. Coşman, V. Liulenova, dr. D. Bratco, dr. Gh. Tudorache
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 4, decembrie 2007, pag. 51-56

Baza mondială de referinţă a resurselor de sol
Acad. Andrei Ursu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 4 (34), august 2007, pag. 43-44.

Restabilirea landşaftului prin replantarea solurilor erodate
Drd. Natalia Chiriac1, dr. conferenţiar Gheorghe Jigău1, Universitatea de Stat din Moldova1, dr. hab. Miroslav Voloşciuc2, Universitatea Naţională Pricarpatică, Ivano-Francovsk, Ucraina2
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 2 (32), aprilie 2007, pag. 16-24.

Evaluarea solurilor deluviale ale zonei de sud a Republicii Moldova
Ecaterina Kuharuk, Vera Krupenicova, V. Stegгrescu, V. Zagarovski, Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe din Moldova; R. Kuharuk, Institutul de Geodezie şi Cadastru (INGEOCAD)
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 1 (31), februarie 2007, pag. 7-8.

  
Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima   Contact   Harta
vizitatori: 3230615
sus
B2B and B2C solutions , Branding & Graphic Design Services,Website Design and Development , E-Commerce Systems,Software Application Architecture and Development,Multimedia solutions , 2D/3D modeling & animation solutions,Video & Post Production Creat de Trimaran
 
SCHIMBAREA CLIMEI – esenţa fenomenului   /   CADRUL INTERNAŢIONAL   /   CADRUL NAŢIONAL   /   CERCETĂRI ŞI MODELARE   /   DOCUMENTE   /   UIPM
Tel. +373 22 232247   /  Fax. +373 22 232247

Adresa: str. Alexandru cel Bun 51A, mun. Chisinau, Republica Moldova